18 Ocak 2014 Karaciğer Görüntüleme Sempozyumu
Karaciğer ÇKBT
Safiye Gürel
Diffüz Karaciğer Hastalıkları
Nefise Çağla Tarhan
Karaciğer Kistik Lezyonları
Mehmet Ruhi Onur
Hemanjiyom,FNH,Adenom Biyopsisiz Tanı
Muşturay Karçaaltıncaba

15 Şubat 2014 Nöroradyoloji Sempozyumu
Kafa Travmaları
Özkan Ünal
Serebro Vasküler Olay
Baki Adapınar
Pediatrik Beyin Tümörleri
Abdulhakim Coşkun
TC. Sağlık Bakanlığı Uyarıları Işığında Gadolinyumlar
Yıldıray Gürel

22 Mart 2014 Kas İskelet Sempozyumu
Efüzyona Yaklaşım
Senem Şentürk
Kas İskelet Sisteminde USG’nin yeri
Ahmet Yeşildağ
Rotator İnterval Görüntüleme
Ülkü Kerimoğlu