ABDOMEN RADYOLOJİSİ SEMPOZYUMU

26 Ağustos Pazar
Pankreas Ca. Görüntüleme: Klinisyen ne bilmek ister?
Bülent ACUNAŞ
Adrenal kitle lezyonlarında radyolojik ayırıcı tanı
Ercan KOCAKOÇ
Renal kitlelerde görüntüleme-karekterizasyon için ipuçları
Güner SÖNMEZ
Çok Köesitli Bilgisayarlı Tomografide Abdominal İnceleme Teknikleri
Derya AKBAŞ
Gastrointestinal traktın kesitsel görüntülemesi: Tuzaklar, ipuçları, varyasyonlar
Gamze KILIÇOĞLU
Diffüz karaciğer patolojilerinde radyolojik görüntüleme
Davut TÜNEY
Karaciğer transplantasyonunda radyolojinin rolü-klinisyenin beklentileri
Refik KİLLİ
Fokal karaciğer lezyonlarında görüntüleme ve girişimsel işlemler
Bülent ACUNAŞ
Karaciğer dışı abdominal organlara yönelik girişimsel işlemler
Kosti Can ÇALIŞKAN
Primovist; Karaciğer Görüntülemenin Tanımı
Ş. Mehmet ERTÜRK