7 Kasım 2012, Çarşamba         Ana Salon
OTURUM 1.1.1.DAVETLI KONUSMACILAR
Oncologic Imaging 1
Oturum Başkanları : Nevra ELMAS , Gürsel SAVCI
   Kanser Biyolojisi ve Tedavi Yaklaþýmlarýnda Yenilikler
   Emin KANSU
   Hybrid Imaging in GI Malignancies
   Bijan BIJAN
OTURUM 1.1.2.KARDIOVASKÜLER SISTEM RADYOLOJISI
Periferal Vasküler Sistem

Oturum Başkanı : Tuncay HAZIROLAN
   Imaging of Peripheral Vascular Malformations / Cross Sectional Imaging of Peripheral Venous System / CT-MR Imaging of Vasculitis / 3T Cardiac-Peripheral Vascular MRI
   Klaus D. HAGSPIEL
OTURUM 1.1.3.TAZELEME KURSU RADYOLOJI FIZIGI ve RADYASYONDAN KORUNMA
Görüntü Nasil Olusturulur?

Oturum Başkanları : Utku SENOL , Tamer KAYA
   From Screen-film to Digital Radiography
   Adel MUSTAFA
   MR Fizigi
   Utku ŞENOL
   X-Ray, CT: Principles, Advances and the Management of Patient Dose
   Adel MUSTAFA
OTURUM 1.1.4.GÜNCEL RADYOLOJIK YAKLASIMLAR

Oturum Başkanları : Barbaros ÇIL , Ferhat ACU
   Imaging of Pheochromocytoma: Benign and Malignant:What You Need to Know
   Vikram DOGRA
   The Role of Interventional Radiology in The Management of Hemorrhage in Obsterics and Gynecology
   Alireza RASEKHI
OTURUM 1.1.5.TURKRAD'2012 AÇILIS TÖRENI

Oturum Başkanları : Nevra ELMAS , Gürsel SAVCI
   Açılış Konuşması
   Gürsel SAVCI
   Emekli Öğretim Üyeleri: Plaket Töreni
   Ahmet Tuncay TURGUT
   Anadolu'nun Röntgeni
   Faruk PEKİN
   Açılış Konuşması
   Nevra ELMAS
   7 Kasım 2012, Çarşamba         Salon 1
OTURUM 1.2.1. TAZELEME KURSU KADIN GÖRÜNTÜLEME
Infertilite
Oturum Başkanları : Ercan KOCAKOÇ , Aslan BÝLÝCÝ
   Konjenital Nedenler
   Gülnur ERDEM
   Endometriozis
   Ercan KOCAKOÇ
OTURUM 1.2.2. TAZELEME KURSU KADIN GÖRÜNTÜLEME
Benign Kitleler
Oturum Başkanları : Ahmet Tuncay TURGUT , Gökhan PEKÝNDÝL
   Konjenital Anomaliler
   Safiye GÜREL
   Myoma Uteri (PID)
   Gökhan PEKİNDİL
   Imaging of Adnexal Incidentaloma
   John A. SPENCER
   John Spencer
   Ahmet Tuncay Turgut
OTURUM 1.2.3. TAZELEME KURSU KADIN GÖRÜNTÜLEME
Akut Pelvik Aðrý
Oturum Başkanları : Muþturay KARCAALTINÇAPA , Halil ARSLAN
   Over Torsiyonu
   Osman TEMİZÖZ
   Overyan Konjesyon Sendromu
   Muþturay KARÇAALTINCABA
   MR Imaging of Genitourinary Emercencies
   John A. SPENCER
ATÖLYE PEDÝATRÝK RADYOLOJÝ
Pediatrik Radyasyon Dozu
   Röntgen Doz Azaltma Teknikleri
   Meltem CEYHAN
   BT' de Doz Azaltma Teknikleri
   Öznur BOYUNADA
   Kontrast Maddeler, Sedasyon
   Ahmet SIDIRCI
   7 Kasım 2012, Çarşamba         Salon 2
OTURUM 1.3.1. TAZELEME KURSU NASIL YAPILIR? ABDOMÝNAL RADYOLOJÝ
Karaciðer Görüntüleme
Oturum Başkanları : Funda OBUZ , Engin ULUÇ
   US, Doppler US
   Sadık TAMSEL
   BT
   Funda OBUZ
   MR
   Mustafa HARMAN
OTURUM 1.3.2. TAZELEME KURSU NASIL YAPILIR? KAS-ÝSKELET SÝSTEMÝ
Teknik Optimizasyon
Oturum Başkanları : Can ÇEVÝKOL , Neslihan KABAKÇI TAÞDELEN
   Teknik Optimizasyon: Düz Grafiler
   Özgür TOSUN
   Teknik Optimizasyon: BT
   Tuba SANAL
   Teknik Optimizasyon: MR
   Can ÇEVİKOL
OTURUM 1.3.3. TAZELEME KURSU NASIL YAPILIR? GİRİŞİMSEL RADYOLOJİ
Perkütan Girişimler
Oturum Başkanları : Timur SİNDEL , M. Halil ÖZTÜRK
   Perkütan Biliyer Girişim
   Ramazan KUTLU
   Perkütan Üriner Girişim
   Devrim AKINCI
   Perkütan Venöz Girişim
   Barbaros ÇİL
ATÖLYE NÖRORADYOLOJİ
Acil Kranium
   Acil Kranial BT
   Ayşenur CİLA
   Acil Kranial MR
   Erhan AKPINAR
   Olgular - Örnekler
   Ayşenur CİLA
   Olgular - Örnekle
   Erhan AKPINAR