8 Kasım 2012, Perşembe         Ana Salon
OTURUM 2.1.1.>
Oncologic Imaging 2

Oturum Başkanları : Nevra ELMAS , Ömer UÐUR
   Radyolog Gözüyle Onkoloji
   Şükrü Mehmet ERTÜRK
   Nükleer Tıp Gözüyle Onkoloji
   Cüneyt TÜRKMEN
   Current Status of Hybrid Imaging
   Bijan BIJAN
OTURUM: 2.1.2. TRD-KOMÞULARIMIZLA BULUÞUYOR
GÜNEY KORE

Oturum Başkanları : Tamer KAYA , Erkin OÐUR
   Current Status of Radiology in Korea Korean Society of Radiology
   Tae-Hwan LIM
   Detection of Myocardial Infarction and Coronary Stenosis in Asymptomatic Diabetics
   Tae-Hwan LIM
   Pulmonary Subsolid Nodules: Clinical Implications
   Chang Min PARK
OTURUM 2.1.3. SEÇÝLMÝÞ BÝLDÝRÝLER

Oturum Başkanları : Müfit PARLAK , Süreyya ÖZBEK
OTURUM 2.1.4.ESAT FEYZI OTURUMU

Oturum Başkanları : Nevra ELMAS , Ýlhan ERDEN
   Nobel Prizes for Radiation Research
   Hans RINGERTZ
   Ultra Son Ders
   Suat AYTAÇ
   Esad Feyzi
   Tamer KAYA
OTURUM 2.1.5.TRD-KOMÞULARIMIZLA BULUÞUYOR
UKRAYNA

Oturum Başkanları : Nevra ELMAS , Muzaffer BAÞAK
   Radiology in Modern Ukraine
   Vladymyr ROGOZHYN
   Interrupted Aortic Arch: Radiological Diagnostics
   Tatyana YALINSKAYA
   Non-traumatic Headache: Indications for Neurovisualization
   Yuliaya MIRONOVA
   8 Kasım 2012, Perşembe         Salon 1
OTURUM 2.2.1. TAZELEME KURSU KADIN GÖRÜNTÜLEME
Jinekolojik Onkoloji 1
Oturum Başkanları : Mustafa SEÇÝL , Safiye GÜREL
   Endometrium Kanseri
   Güner SÖNMEZ
   Imaging Cervical Cancer: The Patient Pathway
   John A. SPENCER
   Tedavi Sonrası Görüntüleme
   Mustafa SEÇİL
OTURUM 2.2.2. TAZELEME KURSU RADYOLOJİ FİZİGİ ve RADYASYONDAN KORUNMA
Daha Ýyi Görüntü Ýçin Çözümler
Oturum Başkanları : Gökçe Kaan AYTAÇ , Yaþar BÜKTE
   Image Metrics in Diagnostic Radiology: Image Formation and Optimisation
   Adel MUSTAFA
   MRI: Principles and Contrast Formation
   Adel MUSTAFA
   Risk Benefit Analysis in Diagnostic Radiology
   Adel MUSTAFA
OTURUM 2.2.3. TAZELEME KURSU KADIN GÖRÜNTÜLEME
Pelvis Taban
Oturum Başkanları : Ayþe ERDEN , Erhan ILGIT
   Overview, Anatomy and MR Imaging Techniques For Pelvic Floor Dysfunction
   Rania Farouk El SAYED
   The Clinician' s Needs and Radiologist' s Role: A Problem Oriented Approach
   Rania Farouk El SAYED
   Reporting MRI in Pelvic Floor Disorder: How I do it A Case-based Approach
   Rania Farouk El SAYED
OTURUM 2.2.4. TAZELEME KURSU KADIN GÖRÜNTÜLEME
Santral Sinir Sistemi
Oturum Başkanları : Baki ADAPINAR , Emel ADA
   Kadın Beyni
   Civan IŞLAK
   Sellar ve Parasellar Lezyonlar
   Turgut TALI
   8 Kasım 2012, Perşembe         Salon 2
OTURUM 2.3.1.TAZELEME KURSU NASIL YAPILIR? NÖRORADYOLOJİ
Fötal Nöral Aks

Oturum Başkanları : Orhan OYAR , Osman KIZILKILIÇ
   Fötal Nöral Aks: US İnceleme
   Özgür ÖZTEKİN
   Fötal Nöral Aks: MR İnceleme
   Osman KIZILKILIÇ
OTURUM 2.3.2.TAZELEME KURSU NASIL YAPILIR? KARDÝOVASKÜLER SÝSTEM
Kardiak Görüntüleme

Oturum Başkanları : Ali DEMÝRCÝ , Yahya PAKSOY
   Non Kontrast MRA
   Yahya PAKSOY
   Kontrastlı BTA ve MRA
   Elif ERGÜN
   Kardiyak Fonksiyon Analizi, FE Birikimi
   Tuncay HAZIROLAN
OTURUM 2.3.3.TAZELEME KURSU NASIL YAPILIR? TORAKS RADYOLOJÝSÝ
Toraks MR

Oturum Başkanları : Sevtap GÜMÜÞTAÞ , Ragýp ÖZKAN
   Teknik, Protokol Optimizasyonu
   Nevzat KARABULUT
   Algoritma, Endikasyonlar
   Fatih ALPER